1. Yleiset ehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Masina-Tuote Oy:n (”Masina-Tuote”) ja sen asiakkaan (”Asiakas”) välisessä kauppasuhteessa, joka syntyy Asiakkaan tilatessa tuotteen Masina-Tuotteen verkkokaupasta. Asiakkaan tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Verkkokaupan sivuilta kuitenkin siten, että laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole toisin määrätty.

Tilauksen jättäessään Asiakas hyväksyy sellaisenaan nämä Masina-Tuotteen verkkokaupan yleiset sopimusehdot.

2. Asiakas

Asiakas voi olla kuluttaja-asiakas (”Kuluttaja”) tai yrittäjäasiakas (”Yrittäjäasiakas”). Yrittäjäasiakkaaksi katsotaan Asiakas, joka hankkii tuotteita liiketoiminnan tai elinkeinon puitteissa käytettäväksi. Kuluttajaa koskien nämä sopimusehdot ovat voimassa vain siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa kuluttajansuojaa koskevan pakottavan lainsäädännön kanssa.

Masina-Tuote myy tuotteitaan vain täysi-ikäiselle Asiakkaalle.

Tilausta tehdessään Asiakas on velvollinen luovuttamaan täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät vähimmillään nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkaan on lisäksi ilmoitettava Y-tunnuksensa.

3. Sopimuksen syntyminen ja sitovuus

Sitova kauppasopimus Asiakkaan ja Masina-Tuotteen välille syntyy heti Asiakkaan tilauksen kirjauduttua Masina-Tuotteen järjestelmään. Tilauksen kirjautuminen järjestelmään edellyttää aina sitä, että tilauksen maksutapa on hyväksytty. Mikäli tilattua tuotetta ei ole Masina-Tuotteen varastossa Asiakkaalle ilmoitetaan arvioitu toimitusaika ja Asiakkaalla on siinä yhteydessä mahdollisuus perua tilauksensa ehdoitta. Ellei Asiakas tällöin peru tilaustaan tilaus kirjataan Masina-Tuotteen järjestelmään sitovana tilauksena

Tilauksen kirjautumisen jälkeen verkkokauppa lähettää tilausvahvistuksen Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Masina-Tuote ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka vaikuttaa toimituksen tekemiseen ja joka on Masina-Tuotteen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

4. Tuotteet ja hinnasto

Masina-Tuotteen verkkokaupan hinnastossa olevat hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, eivätkä toimituskustannuksia. Jos Asiakas tekee tilaukseen muutoksia, määräytyy tuotteen hinta muutoshetken hinnan mukaisesti.

Masina-Tuote pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä, koska verkkokauppa ei ole tarkoitettu palvelemaan varsinaisia jälleenmyyjiä.

5. Maksutavat

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla sekä ennakkomaksuna myyjän tilille.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paypal yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paypal näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paypalilla on maksulaitoksen toimilupa.

6. Tuotteiden toimitukset

Masina-Tuote toimittaa verkkokaupasta tilatut tuotteet Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen postin välityksellä. Posti- ja muut lähetyskulut veloitetaan Asiakkaalta samalla kun Asiakas maksaa tuotteen kauppahinnan

Tilauksen käsittelyaika on keskimäärin 2-5 työpäivää siitä kun Asiakkaan tilaus on kirjautunut Masina-Tuotteen järjestelmään. Kuljetusaika on yleensä 1-2 arkipäivää. Ulkomaille toimitettaessa kuljetusaika voi olla pidempi.

Asiakas on velvollinen tarkastamaan vastaanottamansa Masina-Tuote tuotteen 7 vuorokauden kuluessa sen saapumisesta ja reklamoimaan mahdollisista lähetyksen puutteista.

Tuotteen käyttötarkoitus huomioiden Asiakas on velvollinen tarkkaan perehtymään tuotteen käyttöohjeisiin ennen käyttöönottoa.

7. Kuluttajan erityinen oikeus peruuttaa sopimus

Kuluttajalla on erityinen oikeus peruuttaa Masina-Tuotteen verkkokaupasta ostettua tuotetta koskeva sopimus 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Mikäli Kuluttaja käyttää lain mukaista oikeuttaan kaupan peruuttamiseen Masina-Tuote palauttaa Kuluttajalle tämän tuotteesta maksaman hinnan postikuluineen heti kun Kuluttaja on palauttanut tuotteen vahingoittumattomana takaisin Masina-Tuoteelle. Myös muilta osin noudatetaan Kuluttajansuojalain 6 luvun säännöksiä koskien etämyyntiä. Tuotteelle ei kuitenkaan myönnetä palautus- ja/tai peruutusoikeutta, jos se on Kuluttajan toivomuksesta muokattu erityiseen Kuluttajan tarkoitukseen sopivaksi.

Selvyyden vuoksi todetaan, että elinkeinoharjoittajan asemassa olevalla Asiakkaalla ei ole yllätodettua oikeutta sopimuksen peruuttamiseen.

8. Palautuslähetykset

Masina-Tuotteen tuotteiden palautukset samoin kuin tuotteiden takuutoimitukset tulee lähettää aina postin välityksellä. Toimitusmuotona on käytettävä pakettia, koska kirjeille ei ole olemassa lähetysseurantaa.

Asiakas on velvollinen säilyttämään palautusasiakirjoista tarvittavat kopiot. Postin asiakaspalautuksesta saatava pakettilähetysseurantatunnus on ainoa keino lähettämisen todistamiseksi.

Asiakkaan tulee ottaa yhteyttä Masina-Tuotteeseen (info@masina-tuote.com) ennen tuotteen mahdolliseen virheeseen perustuvaa takuuseen liittyvää palautusta.

Pakkaaminen on aina lähettäjän vastuulla. Myös Asiakkaan tulee pakata palautettava tuote huolellisesti ja se tulee suojata asianmukaisesti, jotta se ei vahingoitu kuljetuksessa.

Masina-Tuote ei ole vastuussa huolimattomasti ja sopimusehtojen vastaisesti pakattujen palautusten vahingoittumisesta. Asiakkaan puolelta tulleesta virheestä aiheutuneet kustannukset peritään Asiakkaalta.

Masina-Tuote pidättää oikeuden periä kustannukset Asiakkaalta, jos asiakaspalautus on tehty perusteettomasti tai sopimusehtojen vastaisesti.

9. Takuu ja virhevastuu

Masina-Tuote myöntää verkkokaupasta ostetuille tuotteille takuun jäljempänä olevien ehtojen mukaisena. Tuotteille myönnettävä takuu kattaa Asiakkaalle toimitetussa Masina-Tuote tuotteessa olevat valmistus- ja materiaalivirheet. Takuu on voimassa 1 vuotta toimituksen vastaanottamisesta.

Mikäli Masina-Tuote tuotteessa havaitaan takuunalainen virhe tai puute, Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava tästä kirjallisesti Masina-Tuotteelle. Takuu koskee vain sellaisia tuotteissa olevia virheitä tai puutteita, joista on tehty asianmukainen virheilmoitus takuuajan kuluessa. Asiakas menettää oikeutensa vedota tuotteessa olevaan virheeseen tai puutteeseen, mikäli kirjallisista virheilmoitusta ei ole tehty edellä todettuna aikana.